Pogosto vprašanje

V:
Kaj so cestni svet, cestno telo in varovalni pas ceste?

O:
Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi.

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 m od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocesti pa največ 2 m od varovalne ograje, merjeno pravokotno na os ceste.

Varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (55):

Da

Ne

Delno