Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu

V register kmetijskih gospodarstev morate v 30 dneh sporočiti spremembe podatkov o osebah na kmetijskem gospodarstvu.

Če pride do sprememb podatkov o nosilcu kmetijskega gospodarstva, članih kmetije, namestniku nosilca ali zaposlenih na kmetiji, morate spremembe sporočiti v register kmetijskih gospodarstev.

Vloga za spremembo nosilca, članov kmetije in zaposlenih na kmetiji

Z vlogo sporočate spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva ter spremembe podatkov o namestniku nosilca in članih kmetije.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva


Spremembo nosilca mora javiti novi nosilec kmetijskega gospodarstva. Nosilci kmetijskih gospodarstev morate izpolnjevati naslednje pogoje:


  • biti morate poslovno popolnoma sposobna oseba,
  • lahko ste pravna oseba, fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost,
  • imeti morate pravico do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva.


Nosilec kmetije je lahko le fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.


Spremembe članov kmetije in namestnika nosilca


Člani kmetije ste lahko osebe, starejše od 15 let, ki imate stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec kmetije ali pa ste sorodniki nosilca in delate na kmetiji.


Člane kmetije, ki živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec, v RKG vpišemo po uradni dolžnosti na podlagi podatkov centralnega registra prebivalstva.


Vpis članov kmetije, ki ne živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec, so pa njegovi sorodniki in delajo na kmetiji, nosilec kmetije uredi na upravni enoti. Za vpis mora pridobiti pisno soglasje članov kmetije.


Nosilci in člani kmetije so lahko pripisani samo na eno kmetijsko gospodarstvo, razen v primerih kmetij v postopku izbrisa in kmetij v postopku dedovanja, če je začasni skrbnik kmetije določen s sklepom sodišča.

Namestnik nosilca, ki ga morajo nosilci izbrati izmed članov kmetije, je obvezen le za kmetije, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike. Nosilec lahko kadarkoli spremeni podatek o namestniku. Za vpis namestnika mora nosilec pridobiti njegovo pisno soglasje.


Sprememba zaposlenih na kmetiji


Kot zaposlene na kmetiji lahko nosilci vpišete le osebe, ki delo na kmetiji opravljajo na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena z nosilcem kmetije ali s članom kmetije.

POVRATNE INFORMACIJE