Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Prenos kmetijskega gospodarstva in sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu

V register kmetijskih gospodarstev morate v 30 dneh sporočiti spremembe podatkov o osebah na kmetijskem gospodarstvu.

Če pride do sprememb podatkov o nosilcu kmetijskega gospodarstva -prenos kmetijskega gospodarstva, članih kmetije ali zaposlenih na kmetiji, morate spremembe sporočiti v register kmetijskih gospodarstev, ki se vodi na upravnih enotah.

Vloga za prenos kmetijskega gospodarstva, spremembo članov kmetije in zaposlenih na kmetiji

Z vlogo sporočate spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva in spremembe podatkov o članih kmetije ter zaposlenih na kmetiji.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prenos kmetijskega gospodarstva

Prenos kmetijskega gospodarstva je prodaja, zakup ali podobni pravni posel z enotami, ki se uporabljajo za kmetijsko dejavnost, V primeru kmetije je pravni posel, s katerim se pridobi pravica do uporabe vseh kmetijskih zemljišč kmetije v lasti članov kmetije za najmanj pet let.


V primeru smrti nosilca kmetijsko gospodarstvo preide na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so poklicane k dedovanju.


Spremembo nosilca mora javiti novi nosilec kmetijskega gospodarstva. Nosilci kmetijskih gospodarstev morate izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti morate poslovno popolnoma sposobna oseba,

- lahko ste pravna oseba, fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost,

- imeti morate pravico do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva.


Nosilec kmetije je lahko le fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.


Spremembe članov kmetije

Člani kmetije ste lahko osebe, starejše od 15 let, ki imate stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec kmetije ali pa ste sorodniki nosilca in soglašate s pripisom na kmetijo.


Kot sorodniki nosilca se štejejo nosilčev zakonec, zunajzakonski partner in osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena oziroma v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu.


Vpis članov kmetije nosilec kmetije uredi na upravni enoti. Za vpis mora pridobiti pisno soglasje članov kmetije.

Nosilec in člani kmetije so lahko pripisani samo na eno kmetijsko gospodarstvo, razen v primerih kmetij v postopku ukinitve in kmetij v postopku dedovanja, če je začasni skrbnik kmetije določen s sklepom sodišča.


Sprememba zaposlenih na kmetiji

Kot zaposlene na kmetiji lahko nosilci vpišete le osebe, ki delo na kmetiji opravljajo na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena z nosilcem kmetije ali s članom kmetije.

POVRATNE INFORMACIJE