Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana Kmetijska gospodarstva

Vpis in vpogled v register kmetijskih gospodarstev, sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu ...

Vpis v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Republiki Sloveniji.

Sprememba podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva

V register kmetijskih gospodarstev morate javiti spremembe podatkov o obdelovalnih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

Vpogled v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Republike Slovenije.

Izbris iz registra kmetijskih gospodarstev

Ob prenehanju kmetijske dejavnosti kmetijska gospodarstva izbrišemo iz registra kmetijskih gospodarstev.

Sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu

V register kmetijskih gospodarstev morate v 30 dneh sporočiti spremembe podatkov o osebah na kmetijskem gospodarstvu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (31):

Da

Ne

Delno