Izobraževanje, kultura Zaposleni v kulturi

Kateri so pogoji za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, kdo je upravičen do republiške priznavalnine na področju kulture …

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Ustvarjalci, ki opravljate specializirane in deficitarne poklice na področju kulture, lahko svojo dejavnost registrirate pri Ministrstvu za kulturo.

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi

Samozaposleni v kulturi lahko pridobite pravico za plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.

Status društva v javnem interesu na področju kulture

Društvom in pravnim osebam zasebnega prava v javnem interesu so na voljo razne prednosti in olajšave.

Dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela za samozaposlene v kulturi

Dnevno nadomestilo je namenjeno samozaposlenim v kulturi, ki za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni lahko prejmejo dnevno nadomestilo.

Republiške priznavalnine na področju kulture

Upokojenemu ustvarjalcu, ki je pomembno prispeval k slovenski kulturi, lahko minister za kulturo dodeli priznavalnino.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno