Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zaposleni v kulturi: Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi

Samozaposleni v kulturi lahko pridobite pravico za plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.

Pravico do plačila prispevkov lahko pridobite kot samozaposleni v kulturi, če je vaše delo v zadnjih petih letih pomenilo izjemen kulturni prispevek ali prispevek k razvoju področja deficitarnega poklica.

Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi

Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Samozaposleni, ki vam je pravica priznana, jo lahko uveljavljate pod naslednjimi pogoji:


Dohodkovni cenzus določamo na podlagi triletnega povprečja plače v javnem sektorju, določene za 35. plačilni razred. Izpolnjevanje cenzusa ugotavljamo za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov samozaposlenega za pretekla tri leta.


Pravico do plačila prispevkov podeljujemo za obdobje petih let z možnostjo ponovitve. Upravičenost do izplačila preverjamo vsako leto. Ob posebnih pogojih lahko samozaposleni, ki so starejši od 55 let, trajno pridobijo pravico do plačila prispevkov do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine.


Pravica do plačila prispevkov zajema:

 • obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevki za starševsko varstvo,
 • prispevki za zaposlovanje.


Za izjemen kulturni prispevek šteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot izjemno. Pri tem upoštevamo:


 • državne nagrade na področju kulture ali,
 • primerljive nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva,
 • primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje za izvedeno avtorsko delo,
 • dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
 • odmevnost izvedbe dela v domači in mednarodni javnosti in drugi viri o izvedbi dela v domači oziroma mednarodni javnosti.


Za prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic, šteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot visoko strokovno. Pri tem upoštevamo:


 • odzivi strokovne javnosti
 • odmevnost izvedbe/opravljenega dela
 • priporočila stanovskih društev ali stroke,
 • izkazana strokovnost delovnih referenc, profesionalni prispevek na področju ter pomen dela za razvoj in uveljavitev poklica.


POVRATNE INFORMACIJE