Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Višja in visoka šola: Vpis na visokošolski študij za Slovence in državljane držav članic Evropske unije

Na visokošolski študij v Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji vpišejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, tuji državljani, ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo ali pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Prijava za vpis na študij

Kandidati se za vpis na dodiplomski in podiplomski študij prijavljajo na spletnem portalu eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis mora kandidat v razpisu preveriti, ali izpolnjuje pogoje za vpis na želeni študijski program in katera merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa (to je, ko število prijav presega razpoložljiva vpisna mesta).

Za pravilen začetek izpolnjevanja prijave mora kandidat vedeti ime razpisa za vpis, ki ga izbere na prvem koraku prijave.

Informacije o razpisanih študijskih programih

Razpoložljiva vpisna mesta so objavljena v razpisu za vpis, ki ga objavi univerza ali samostojni visokošolski zavod za svoje študijske programe. Običajno se objavljajo ločeni razpisi za dodiplomske in podiplomske študijske programe. Izjema je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov, ki se objavlja skupaj, ker izbirna postopka v prvem in drugem prijavnem roku potekata centralno preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Vsi ostali prijavni roki potekajo preko visokošolskih zavodov.
Prijavni roki

Prijavni roki so določeni z razpisom za vpis in se med razpisi lahko razlikujejo.

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo za vpis prek spletnega portala eVŠ in to do roka, določenega z razpisom.

Zadnji dan prijavnega roka je datum, do katerega mora kandidat prijavo elektronsko oddati v eVŠ. Vsa komunikacija s kandidatom poteka elektronsko preko portala eVŠ, kamor prejme kandidat po zaključku prijavno-izbirnega postopka tudi sklep o rezultatu izbirnega postopka

Razpisi za vpis v dodiplomski in podiplomski študij
Objavljeni so predvidoma:

  • prvostopenjski in enoviti magistrski študijski programi (medicina, veterina, …): najkasneje v začetku februarja,
  • magistrski študijski programi: predvidoma februarja ali marca, najkasneje v začetku junija,
  • doktorski študijski programi: najkasneje v začetku marca.

V razpisu mora kandidat preveriti tudi druge roke, kot na primer:

  • kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih študijski program zahteva med pogoji za vpis,
  • do kdaj je treba poslati priloge o dokazilih, če jih razpis za vpis zahteva.
POVRATNE INFORMACIJE