Pogosto vprašanje

V:
Ali se lahko pritožim na odločitev Zavoda RS za šolstvo?
O:
Da. Zoper odločbo o usmeritvi, izdano na prvi stopnji, lahko vložijo pritožbo starši ter starejši mladoletnik v roku 15 dni od njene vročitve. V istem roku ima pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila zavrnjena zahteva za začetek postopka usmerjanja tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, ki je podal zahtevo za začetek postopka usmerjanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno