Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osnovna šola: Brezplačen prevoz v osnovno šolo

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre.

O načinu prevoza učencev se dogovorijo osnovna šola, starši in lokalna skupnost.

Zahteva za brezplačen prevoz učenca

O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost (občina).
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo pravico do brezplačnega prevoza:

• učenci prvega razreda osnovne šole,
• učenci ostalih razredov osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
• otroci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.

Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo.

POVRATNE INFORMACIJE