Izobraževanje, kultura Kulturna dediščina

Kdaj je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline ...

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Investitorji posega v registrirano arheološko najdišče morate pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Soglasje za raziskavo in odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine

Za odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine morate pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.

Predkupna pravica na nepremičnem kulturnem spomeniku

Država ima predkupno pravico na spomenikih državnega pomena in na nekaterih nepremičninah v vplivnem območju spomenikov državnega pomena.

Izvoz, iznos in uvoz predmetov kulturne dediščine

Za izvoz kulturne dediščine izven carinskega območja Evropske unije in iznos v države članice EU potrebujete dovoljenje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno