Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kulturna dediščina: Soglasje za raziskavo in odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine

Za odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine morate pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.

Če želite odstraniti nepremično dediščino ali kulturni spomenik, katerega lastnik ste, morate na Ministrstvo za kulturo vložiti vlogo za izdajo soglasja za raziskavo in odstranitev kulturne dediščine ali spomenika.

Vloga za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine ali spomenika

V postopku ugotavljamo dotrajanost ali poškodovanost spomenika ali nepremične dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi ter ali spomenik oziroma dediščina ogroža varnost ljudi in premoženja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Minister lahko izda kulturnovarstveno soglasje, s katerim dovoljuje raziskavo in odstranitev:

  • če ugotovimo dotrajanost in poškodovanost spomenika ali registrirane nepremične dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi ali
  • če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženja.

Poznamo dve vrsti kulturnovarstvenih soglasij, ki se nanašajo na nepremično kulturno dediščino:

  • kulturnovarstveno soglasje za poseg, ki ga potrebujete, če objekt sam po sebi nima statusa spomenika ali registrirane dediščine, se pa nahaja v območju, ki je razglašeno za naselbinski ali urbanistični spomenik oziroma je v prostorskih aktih varovano kot naselbinska dediščina, vaško jedro, naselje, trško jedro, kulturna krajina ipd. ter
  • kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev, ki ga potrebujete, če želite kulturni spomenik ali registrirano enoto kulturne dediščine odstraniti in na njenem mestu zgraditi novogradnjo, ki bo bistveno drugačna od obstoječe, ali pa območje pustiti nezazidano.

Če je bila dediščina z aktom o razglasitvi proglašena za spomenik, mora biti pred odstranitvijo ponujena v prodajo po ceni, ki upošteva njeno stanje.

Podatke o registrirani kulturni dediščini najdete na spletnem portalu Situla.

POVRATNE INFORMACIJE