Pogosto vprašanje

V:
Kaj moram storiti, da lahko uveljavljam volilno pravico pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali volilno pravico pripadnika romske skupnosti?
O:
Državljan Republike Slovenije, ki želi uveljavljati volilno pravico kot pripadnik avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali kot pripadnik romske skupnosti, mora podati izjavo o pripadnosti posebni komisiji. Komisija ugotavlja ali izpolnjuje pogoje za priznanje te volilne pravice. Merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev se nanašajo zlasti na ohranjanje dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi s svojo skupnostjo ali na skrb za ohranjanje vsega, kar konstituira skupno identiteto posamezne skupnosti, vključno z njihovo kulturo ali jezikom ali na sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali pripadnika romske skupnosti.
Če pogoje izpolnjuje, se zanj volilna pravica prizna.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno