Pogosto vprašanje

V:
Tik pred dnem glasovanja sem spremenil stalno prebivališče. Zanima me, kje sem vpisan na volilni imenik?
O:
Volilni imeniki se izdelajo in zaključijo na podlagi podatkov o volivcih, ki so aktualni 15 dni pred dnem glasovanja. Volivec, ki je spremenil prebivališče v obdobju od sestave volilnega imenika do dneva volitev oziroma glasovanja, uresničuje volilno pravico v volilni enoti, okraju in na volišču, ki ga je imel na dan sestave volilnega imenika, razen, če je sporočil, da bo uveljavljal posebni način uresničevanja volilne pravice (npr. glasovanje po pošti, glasovanje v tujini, na domu itd.)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno