Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko glasujem, če nisem vpisan na volilni imenik?
O:
Posameznik, ki ni vpisan na volilni imenik, lahko glasuje na podlagi potrdila iz evidence volilne pravice, ki ga izda upravna enota na območju stalnega prebivališča volivca v Republiki Sloveniji ali Ministrstvo za notranje zadeve, če volivec nima stalnega prebivališča v Sloveniji.

Ne glede na navedeno pa posameznik ne more glasovati, če se zanj ugotovi, da volilne pravice za posamezne volitve ali glasovanje nima in zato tudi ni vpisan na volilni imenik.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno