Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Pripojitev, spojitev in razdružitev politične stranke

Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji k drugi stranki ali razdruži.

S spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo stranka preneha. Stranka, ki je nastala s spojitvijo ali razdružitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo prenehale.

Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala s pripojitvijo strank

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za registracijo spojitve političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije spojitve političnih strank.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije razdružitve politične stranke.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahtevo za registracijo politične stranke, ki je nastala s spojitvijo ali razdružitvijo oziroma zahtevo za registracijo pripojitve, je stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah.

Politična stranka, ki je zaradi spojitve prenehala, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji nove politične stranke.

Stranka, ki je prenehala zaradi pripojitve, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji pripojitve stranke.

Stranka, ki je zaradi razdružitve prenehala, se izbriše iz registra političnih strank na podlagi odločbe o registraciji stranke, ki je nastala z razdružitvijo.

POVRATNE INFORMACIJE