Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije razdružitve politične stranke.

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv),
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 • sklep o razdružitvi stranke,
 • dokazilo o nasledstvu stranke, ki obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.

Upravno takso se plača po položnici, na račun št. 01100-1000315637; sklic na št. 11; 17116-7111002; namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR
Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv),
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 • sklep o razdružitvi stranke,
 • dokazilo o nasledstvu stranke, ki obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.
 •  

Upravno takso se plača po položnici, na račun št. 01100-1000315637; sklic na št. 11; 17116-7111002; namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE