Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Kandidatura za poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu

Poslance Evropskega parlamenta volimo vsakih pet let na osnovi splošnih in neposrednih volitev.

Volitve za poslance Republike Slovenije v Evropskem parlamentu razpiše predsednik republike.

Za poslance v Evropskem parlamentu lahko kandidirate:


  • državljani Republike Slovenije (RS), ki imate volilno pravico in pravico biti izvoljeni za poslance Državnega zbora ter,
  • državljani drugih držav članic Evropske unije (EU), ki ste na dan glasovanja dopolnili osemnajst let starosti, če vam ni bila odvzeta volilna pravica, če ste vpisani v evidenco volilne pravice in imate dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.


Kandidate za poslance v Evropskem parlamentu lahko predlagajo politične stranke in volivci.


Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 %. Vsaka kandidatna lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. Če so na listi le trije kandidati, mora vsak spol zastopati najmanj en predstavnik.


Kandidati političnih strank


Politične stranke kandidate izbirajo po postopku, ki ga določijo same. Listo kandidatov določijo s tajnim glasovanjem, vložijo pa jo lahko, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj 1000 volivcev. Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora ali najmanj 1.500 volivcev.


Kandidati volivcev


Listo kandidatov lahko vložijo tudi volivci, če je podprta s podpisi najmanj 3.000 volivcev.


Podpora kandidatom


Vsak volivec in vsak poslanec lahko da podporo samo eni listi kandidatov. V obeh primerih lahko kandidate podprete na naslednje načine:


  • volivci svojo podporo izrazite osebno na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča, s podpisom na predpisanem obrazcu,
  • poslanci izrazite svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki vam ga izda pristojna služba državnega zbora,
  • osebe v bolnišnicah, domovih za ostarele, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazite s podpisom na obrazcu, ki ga potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma pravne osebe,
  • osebe, ki stalno ali začasno prebivate v tujini s podpisom na obrazcu, ki ga potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva RS v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve,
  • volivce, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno priti pred pristojni organ in se ne nahajate v zgoraj navedenih institucijah, lahko najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov na domu obišče oseba pristojnega organa.


Vlaganje kandidatur


Listo kandidatov je treba pri Državni volilni komisiji vložiti najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja.

POVRATNE INFORMACIJE