Aktivnost Orožni list

Za posedovanje in nošenje orožja morate pridobiti ustrezno orožno listino.

Če ste pridobili dovoljenje za nabavo orožja, morate upravnemu organu prijaviti nabavo, orožje registrirati ter zaprositi za orožni list.

Orožni list za civilno orožje izdamo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dopolnjena starost 18 let,
  • ni zadržkov javnega reda,
  • zanesljivost (lastnik orožja ne bo zlorabljal, ga uporabljal in shranjeval neprevidno in nestrokovno, ali ga prepuščal osebi, ki ni upravičena do posesti orožja, kar ugotavljamo s poizvedbami),
  • upravičen razlog (lov, šport, varnost),
  • opravljen zdravniški pregled,
  • opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem (pri komisiji, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve).


Vsak posameznik ob izpolnjevanju naštetih pogojev lahko pridobi orožni list za največ 5 kosov lovskega ali športnega orožja.


Ne glede na navedeno, orožnega lista ne izdajamo posameznikom, ki so uveljavili pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.


Orožne liste izdajamo z različno dobo veljavnosti:

  • za lovsko in športno orožje – 20 let,
  • za varnostno orožje – 10 let.


Po preteku veljavnosti vam orožni list dovoljuje posest, ne pa tudi nošenja in prenašanja orožja.

PRAVNA PODLAGA

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (365):

Da

Ne

Delno