Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Orožje: Izguba orožja ali orožne listine

Kdor pogreši orožje ali orožno listino, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku osmih dni pa tudi pristojno upravno enoto, ki izda dvojnik izgubljene orožne listine.

Orožje je lahko še posebej nevarno, če pride v roke osebi, ki ne zna ravnati z njim oziroma ravna z njim lahkomiselno. Poleg tega lahko oseba, ki ni upravičena do orožja, slabo varovano ali najdeno orožje zlorabi pri kaznivem dejanju. Prav tako lahko pride do zlorabe izgubljenih orožnih listin.

Izguba orožja ali orožne listine

Izgubo orožja ali orožne listine naznanite z vlogo upravni enoti.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Kdor kljub skrbnosti pogreši orožje ali orožni list, dovoljenje za posest orožja oziroma dovoljenje za zbiranje orožja, naj o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo, v nadaljnjih 8 dneh pa je treba obvestiti tudi upravno enoto, ki je registrirala pogrešano orožje oziroma je izdala orožno listino.

Upravna enota izda potrdilo oziroma prijavo o pogrešitvi na obrazcu "Potrdilo o naznanitvi pogrešitve orožja ali orožnih listin" ter izda dvojnik orožne listine.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE