Država in družba Obramba in civilna zaščita

Pogoji za zaposlitev v Slovenski vojski, pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske …

Prostovoljno služenje vojaškega roka

Pogoji za prostovoljno služenje vojaškega roka in postopek prijave.

Zaposlitev v Slovenski vojski

Sprejemni pogoji in postopek oddaje vloge za zaposlitev v Slovenski vojski.

Pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske in obveznosti njenih pripadnikov.

Potrdilo o opravljanju vojaške dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije leta 1991

Potrdilo lahko pridobite pripadniki Teritorialne obrambne in enote za zveze.

Status društva v javnem interesu na področju obrambe

Vlogo za podelitev statusa lahko oddate društva, ki delujete v javnem interesu na področju obrambe.

Status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno za obrambo, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.

Pogodbeno opravljanje službe v Civilni zaščiti

Državljani Republike Slovenije se z dopolnjenim 18. letom lahko prostovoljno kot pogodbeni pripadniki Civilne zaščite vključijo v organe vodenja, enote ...

Sodelovanje državljanov v Civilni zaščiti

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, ...

Potrdilo o služenju vojaškega roka oziroma ureditvi služenja vojaškega roka

Če ste bili napoteni na služenje vojaškega roka ali ste služenje uredili na drug način, lahko o tem pridobite potrdilo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno