Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Država in družba: Obramba in civilna zaščita

Pogoji za zaposlitev v Slovenski vojski, pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske …

Prostovoljno služenje vojaškega roka

Pogoji za prostovoljno služenje vojaškega roka in postopek prijave.

Zaposlitev v Slovenski vojski

Sprejemni pogoji in postopek oddaje vloge za zaposlitev v Slovenski vojski.

Pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske in obveznosti njenih pripadnikov.

Potrdilo o opravljanju vojaške dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije leta 1991

Potrdilo lahko pridobite pripadniki Teritorialne obrambne in enote za zveze.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov

Organizacije, ki delujete v javnem interesu na področju obrambe ali vojnih veteranov, imate ugodnosti, ki veljajo za vse nevladne organizacije s ...

Pogodbeno opravljanje službe v Civilni zaščiti

Državljani Republike Slovenije se z dopolnjenim 18. letom lahko prostovoljno kot pogodbeni pripadniki Civilne zaščite vključijo v organe vodenja, enote ...

Sodelovanje državljanov v Civilni zaščiti

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, ...

Potrdilo o služenju vojaškega roka oziroma ureditvi služenja vojaškega roka

Če ste bili napoteni na služenje vojaškega roka ali ste služenje uredili na drug način, lahko o tem pridobite potrdilo.

POVRATNE INFORMACIJE