Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Obramba in zaščita: Pogodbeno opravljanje službe v Civilni zaščiti

Državljani Republike Slovenije se z dopolnjenim 18. letom lahko prostovoljno kot pogodbeni pripadniki Civilne zaščite vključijo v organe vodenja, enote in službe Civilne zaščite.

Državljan Republike Slovenije, ki s pristojnim ustanoviteljem organov vodenja, enot ali služb Civilne zaščite sklene pogodbo o službi v Civilni zaščiti, pridobi status pogodbenega pripadnika Civilne zaščite. Pogodbeni pripadnik Civilne zaščite je upravičen do nekaterih plačil in bonitet.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na državni in regijski ravni organizira enote, službe in organe Civilne zaščite ter načrtuje sklepanje pogodb o službi v Civilni zaščiti s pripadniki Civilne zaščite in kandidati za sklenitev pogodbe o službi v Civilni zaščiti.


Pogodbe o službi v Civilni zaščiti se prednostno sklepajo zlasti za popolnjevanje naslednjih enot, služb in organov Civilne zaščite:

1. Center za obveščanje – ekipa za popolnitev centra za obveščanje.

2. Služba za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob ekoloških in drugih nesrečah na morju.

3. Ekipa za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami.

4. Služba za podporo – ekipa za psihološko pomoč.

5. Mobilni stacionarij – ekipa za vzdrževanje in delovanje stacionarija.

6. Logistični centri – ekipa za skladiščno poslovanje.

7. Državna enota za hitre reševalne intervencije – EHI.

 • Skupina za IKT podporo.
 • Enota za tehnično potapljanje.
 • Služba za podporo - skupina za prevoz.
 • Služba za podporo - oddelek za prehrano.
 • Služba za podporo - ekipa za zdravstveno oskrbo.
 • Oddelek za RKB dekontaminacijo.
 • Četa za tehnično reševanje -vod za reševanje z mehanizacijo.
 • Četa za tehnično reševanje - oddelek za tehnično iskanje.
 • Četa za tehnično reševanje - enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (MUSAR).
 • Poveljstvo EHI.

8. Drugo po potrebi.


Po sklenitvi pogodbe ima pogodbeni pripadnik Civilne zaščite obveznosti:

- rednega usposabljanja,

- opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči,

- sodelovanja pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč ter

- sodelovanja pri izvrševanju mednarodnih obveznosti države.


Pogodbeni pripadnik Civilne zaščite je upravičen do plačil in bonitet:

 • plačila za pripravljenost, usposabljanje in opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
 • denarnih nadomestil, nagrad, prehrane in nastanitve za čas opravljanja nalog,
 • nezgodnega zavarovanja (med usposabljanjem in opravljanjem nalog),
 • koriščenja počitniških kapacitet Ministrstva za obrambo RS.
POVRATNE INFORMACIJE