Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Obramba in zaščita: Pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske in obveznosti njenih pripadnikov.

Slovenski državljan, star najmanj 18 let se lahko prostovoljno odloči za sklenitev pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Vloga za sklenitev pogodbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Slovenski državljan, star najmanj 18 let se lahko prostovoljno odloči za sklenitev pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Temeljna obveznost posameznika v rezervni sestavi je urjenje in usposabljanje za opravljanje vojaške službe v izrednem ali vojnem stanju, lahko pa so vpoklicani na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in sodelovanje v mirovnih operacijah v tujini.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Kandidati morate za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske (SV) izpolnjevati naslednje pogoje:


 • ste državljani Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
 • stari ste od 18 do 53 let, častniki do 58 let,
 • ste telesno in duševno sposobni za vojaško službo,
 • za dolžnost vojaka imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika vsaj srednjo šolo in za častnika najmanj visoko strokovno šolo,
 • niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za dlje kot 3 mesece,
 • niste zaposleni kot poklicni pripadnik SV, policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec,
 • nimate sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji,
 • niste razporejeni na dolžnost v sistemu zaščite, reševanje in pomoči,
 • niste bili kaznovani in se strinjate z varnostnim preverjanjem.


Če izpolnjujete splošne pogoje in za vas ni bil ugotovljen varnostni zadržek, vas napotimo na preverjanje gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled, kjer ocenimo zdravstveno sposobnost za vojaško službo. O primernosti kandidatov odloča komisija, ki jo imenuje minister za obrambo.

Pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi SV sklenete praviloma za 5 let in jo lahko podaljšate. Moški in ženske lahko v rezervni sestavi SV sodelujete do konca koledarskega leta, v katerem dopolnite 55 let, če ste vojaki ali podčastniki, oziroma 60 če ste častniki.


Temeljna obveznost posameznika v rezervni sestavi je urjenje in usposabljanje za opravljanje vojaške službe v izrednem ali vojnem stanju, lahko pa so vpoklicani na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in k sodelovanju v mirovnih operacijah v tujini.


Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Slovenske vojske.

POVRATNE INFORMACIJE