Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI: Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pravico do odškodnine ima žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojci, ki jih je umrli preživljal.

Nasilno naklepno dejanje je storjeno z neposrednim napadom na življenje in telo, z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti.

Vloga za zahtevo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Odškodnino lahko zahtevajo žrtve nasilnega naklepnega dejanja ali svojci žrtve, če je bila posledica dejanja v primerih, ki jih določa zakon, smrt osebe. Svojci žrtve so osebe, ki jih je umrli preživljal ali so imele po zakonu (ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja) pravico od njega zahtevati preživljanje.
Možni načini oddaje:
 • po pošti

Pogoji za priznanje odškodnine žrtvi kaznivega dejanja so:


 • prosilec je državljan Republike Slovenije ali druge države članice EU,
 • obstoj utemeljenega suma, da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje,
 • dejanje je bilo storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali slovenskem zrakoplovu, ne glede na to, kje se nahajata ob storitvi dejanja,
 • dejanje je bilo zaznano ali naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje,
 • na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku ni mogoče zahtevati povrnitve škode (ravnanje prosilca ob dejanju in po njem, njegov prispevek k nastanku škode),
 • zaradi dejanja je prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,
 • prosilcu je bila z dejanjem storjena škoda v obliki telesnih bolečin ali okvare zdravja, duševnih bolečin, izgubljenega preživljanja, stroškov v zvezi z zdravljenjem, pogrebnih stroškov, uničenih medicinskih pripomočkov ali uveljavljanja odškodnine,
 • obstaja verjetnost, da storilec dejanja odškodnine za škodo ne bo mogel izplačati (izvršba na podlagi pravnomočne sodbe je bila neuspešna ali ni možna; tega dejstva ni treba izkazovati v primerih, ko je storilec neznan ali ga ni mogoče preganjati, ko je upravičenec otrok, žrtev nasilja v družini, invalid ali ko gre za čezmejni primer).


Zahtevo morate vložiti v roku:


 • 6 mesecev od dneva storitve dejanja, kadar odškodnino uveljavljate na podlagi domneve, da storilec odškodnine ne bo mogel izplačati (storilec je neznan ali ga ni mogoče preganjati, upravičenec je otrok, žrtev nasilja v družini ali invalid ali pa gre za čezmejni primer),
 • 3 mesecev od prejema obvestila, da izvršba ni bila uspešna oziroma možna, kadar odškodnino uveljavljate na podlagi odločitve o predhodno uveljavljenem premoženjskopravnem zahtevku ali pravnomočne sodbe o priznanju odškodnine.


O priznanju odškodnine odloča Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj na podlagi pisne vloge.


Če imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili žrtev kaznivega dejanja v drugi državi članici Evropske unije (EU), lahko zahtevo za odškodnino vložite pri Ministrstvu za pravosodje. Posredovali jo bomo pristojnemu organu države, ki odloča o pravici do odškodnine. Pogoji za priznanje odškodnine se v teh primerih presojajo po veljavni zakonodaji države članice EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

POVRATNE INFORMACIJE