Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za zahtevo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Odškodnino lahko zahtevajo žrtve nasilnega naklepnega dejanja ali svojci žrtve, če je bila posledica dejanja v primerih, ki jih določa zakon, smrt osebe. Svojci žrtve so osebe, ki jih je umrli preživljal ali so imele po zakonu (ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja) pravico od njega zahtevati preživljanje.

Navodila

Zahtevo vložite na priloženem obrazcu.

V zahtevi navedite svoje podatke in pravno podlago (7. ali 7.a čl. ZOZKD), opišite kaznivo dejanje, za katero uveljavljate odškodnino, njegove posledice ter zahtevano odškodnino glede na vrsto nastale škode.

 

Za oddajo vloge potrebujete
 • vaše osebne podatke,
 • opis naklepnega nasilnega dejanja,
 • opis posledic dejanja,
 • vrsto odškodnine, ki jo zahtevate.

 

Če zahtevo vlagate na podlagi domneve, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine, ji priložite:

 

 • dokazilo o državljanstvu,
 • potrdilo policije o zaznavi ali naznanitvi ter obravnavi kaznivega dejanja,
 • ustrezna zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo, da ste utrpeli telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine;
 • vašo izjavo o uveljavljanju posameznih vrst škode iz drugih pravnih naslovov,
 • druge listine, ki dokazujejo obstoj pogojev po tem zakonu.

 

Če zahtevo vlagate na podlagi obvestila, da izvršba ni bila uspešna oziroma možna, ji priložite:

 

 • izvod sodbe o premoženjskopravnem zahtevku ali tožbi za odškodnino ter
 • izvod sklepa o izvršbi in dokazila, da izvršba ni bila uspešna, oziroma ni možna.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE