Država in družba Kazniva dejanja in prekrški

Kako prijavim kaznivo dejanje, odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, prijava korupcije, prijava nasilja v družini ...

Prekrški

Prekršek je vsako dejanje, ki ga zakon, uredba ali odlok samoupravne lokalne skupnosti (npr. občine) določa kot prekršek in je zanj predpisana sankcija.

Prijava kaznivih dejanj

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pravico do odškodnine ima žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojci, ki jih je umrli preživljal.

Prijava korupcije

Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite. V boju proti korupciji bomo skupaj bolj uspešni.

Prijava nasilja v družini

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, ga prijavite.

Prijava trgovine z ljudmi

Najpogosteje gre za trgovino z ženskami in otroki, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja.

Iskanje pogrešanih ali iskanih oseb

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču. Iskanje pogrešanih oseb in ...

Prijava ekstremnega nasilja

Med ekstremno nasilje štejemo izsiljevanje, nasilništvo, terorizem, nezakonit promet z orožjem in kakršno koli spodbujanje nestrpnosti ali sovraštva.

Prijava organiziranega kriminala

Organizirana kriminaliteta vsebuje kazniva dejanja, kot so tihotapstvo, preprodaja ali izdelava prepovedanih drog, orožja in eksplozivov, ilegalne ...

Prijava nepravilnosti zasebnega varovanja

Prijavite neupoštevanje predpisov s področja zasebnega varovanja: nepravilno delovanje ali ravnanje varnostnega osebja, npr. varnostnikov oziroma ...

Pritožba zoper delo policistov

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite, če se ne strinjate z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno