Država in družba Društva, javne prireditve in shodi

Kako ustanovim, spojim ali preneham društvo, registracija društva, registracija sprememb društva …

Registracija društva, podružnice tujega društva in zveze društev

Ustanovitev, ime, registracija društva, podružnice tujega društva ali zveze društev.

Registracija sprememb društva

Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali ...

Pripojitev, spojitev in prenehanje društva

Društvo se lahko pripoji k drugemu društvu, spoji z drugimi društvi, ali pa preneha po volji članov, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi ...

Javne prireditve in shodi

Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno