Rejništvo in posvojitev Posvojitev otroka

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje kot med starši in otroci. Postopek posvojitve poteka na centrih za socialno delo.

Postopek za posvojitev začne (katerikoli) center za socialno delo na predlog bodočega posvojitelja ali po uradni dolžnosti. Pri posvojitvi prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in drugih sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega.

Predpisani pogoji za posvojitev

Formalni pogoji so:

  • posvoji se lahko samo mladoletna oseba (za osebo, starejšo od deset let, je potrebno njeno soglasje),
  • nihče ne more biti posvojen od več oseb, razen, če sta posvojitelja zakonca,
  • ni mogoče posvojiti sorodnika v ravni vrsti, niti brata in sestre, skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler traja skrbništvo,
  • posvojitelj mora polnoleten in vsaj osemnajst let starejši od posvojenca (razen če center za socialno delo ugotovi, da bi bila posvojitev v otrokovo korist tudi, če ni tolikšne starostne razlike),
  • zakonca lahko samo skupaj posvojita otroka svojega zakonca, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca,
  • posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica; oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca; oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist; oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali ki ima tako duševno motnjo, da utegne spraviti posvojenčev zdravje in življenje v nevarnost,
  • v posvojitev se sme dati otrok, čigar starši so neznani ali leto dni neznanega bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Ni potrebna privolitev roditelja, ki mu je odvzeta roditeljska pravica ali ki trajno ni sposoben izraziti svoje volje. Posvojitev je možna po poteku enega leta od izpolnitve katerega od teh pogojev, razen če center za socialno delo ugotovi, da bi bila v otrokovo korist posvojitev pred potekom tega roka. Poleg tega se sme dati v posvojitev tudi otrok, ki nima živih staršev.

Postopek ugotavljanja predpisanih pogojev

V postopku center za socialno delo ugotovi izpolnjenost zakonskih pogojev, oceni objektivne možnosti in primernost za posvojitev, motive za posvojitev, pričakovanja, osebnostne lastnosti. Poleg tega lahko tudi odloči, da se otroka za določen čas namesti v družino posvojitelja z namenom ugotovitve, ali se bosta posvojenec in posvojitelj lahko vživela v nov položaj ter ali je posvojitev za posvojenca koristna.


Center za socialno delo lahko na podlagi vseh ugotovitev v postopku ugotovi:

  • da niso izpolnjeni predpisani pogoji za posvojitev ali da posvojitev ne bi bila v otrokovo korist, in z odločbo zavrne predlog za posvojitev ali ustavi postopek za posvojitev, če je tega začel po uradni dolžnosti,
  • da so izpolnjeni pogoji za posvojitev in je posvojitev v otrokovo korist, in izda odločbo o posvojitvi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (56):

Da

Ne

Delno