Aktivnost Starostna pokojnina

Ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe vam pripada starostna pokojnina.

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost ob dopolnitvi določene starosti in zavarovalne ter pokojninske oziroma pokojninske dobe brez dokupa.

Zavarovanci pridobite pravico do starostne pokojnine:

  • pri starosti 65 let, če ste dopolnili 15 let zavarovalne dobe oziroma
  • pri starosti 60 let, če ste dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa.


Kot pokojninska doba brez dokupa štejeta:

  • obdobje vključitve v obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali
  • obdobje opravljanja kmetijske dejavnosti.



Prehodna obdobja

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je začel veljati leta 2012. Za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 morate izpolnjevati naslednje pogoje:

ŽENSKE:

Starost Pokojninska doba
60 let 40 let brez dokupa
64 let in 6 mesecev najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

MOŠKI

Starost Pokojninska doba
60 let 40 let brez dokupa
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe


Lahko se upokojite tudi pri nižji starosti in uveljavite znižanje starostne meje:


  • zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije;
  • zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini dejanskega trajanja; to znižanje velja le za moške;
  • zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (506):

Da

Ne

Delno