Aktivnost Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko vključite tudi prostovoljno.

Če niste vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko vanj vključite prostovoljno.

Prostovoljno se lahko v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključite:

  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), ki ne izpolnjujete pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje,
  • državljani RS, ki ste v delovnem razmerju v tujini, če ste bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani v RS ali ste tu imeli stalno prebivališče, trenutno pa niste zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanj ali pa pravic, ki izhajajo iz vašega obveznega zavarovanja v tujini, ne morete uživati zunaj države, v kateri delate,
  • osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, a le za razliko do polnega delovnega časa,
  • uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v RS ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja,
  • kmetje in ribiči, ki imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske oziroma ribiške dejavnosti (ugotavlja jo služba medicine dela), ki se ne šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
  • prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki niso uživalci pokojnine in za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (12):

Da

Ne

Delno