Aktivnost Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Invalidska pokojnina zavarovancem nadomešča dohodek, ki ste ga prejemali v času aktivne dobe.

Pravico do invalidske pokojnine pridobite:

  • zavarovanci, pri katerih je nastala invalidnost 1. kategorije,
  • zavarovanci, pri katerih je nastala invalidnost 2. kategorije in nezmožnost za ustrezno delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ki vam ni zagotovljena zaradi starosti nad 55 let,
  • zavarovanci, pri katerih je nastala invalidnost 2. kategorije in nezmožnost za delo s krajšim delovnim časom najmanj 4 ure dnevno, poklicna rehabilitacija pa vam ni zagotovljena zaradi starosti nad 50 let,
  • zavarovanci, pri katerih je nastala invalidnost 2. in 3. kategorije, ki vam ni zagotovljena ustrezna zaposlitev zaradi starosti nad 65 let.


Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če pa je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven delovnega mesta, ste do invalidske pokojnine upravičeni le, če ste dopolnili pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. Primer: če ste ob nastanku invalidnosti stari 38 let, morate imeti vsaj 6 let pokojninske dobe za pridobitev pravice do invalidske pokojnine.


Zavarovanci, pri katerih je 1. kategorija invalidnosti nastala pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobite pravico do invalidske pokojnine, če ste bili ob nastanku invalidnosti vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, ali če ste dopolnili najmanj 3 mesece zavarovalne dobe. Če je invalidnost 1. kategorije nastala po dopolnjenem 21. letu, a pred 30. letom starosti, pridobite zavarovanci pravico do invalidske pokojnine, če ste pred nastankom invalidnosti dopolnili pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let.Zavarovancem z višjo strokovno izobrazbo se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti, zavarovancem z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa od dopolnjenega 29. leta starosti.


Postopek za uveljavljanje pravice do invalidske pokojnine se začne na zahtevo zavarovanca ali na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravnika medicine dela.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (96):

Da

Ne

Delno