Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ne počutim se več zmožnega za delo. Kako lahko pridobim invalidsko pokojnino?
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti in s pogoji, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (5. poglavje).

Mnenje o obstoju invalidnosti poda senat pristojne invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije po preučitvi celotne delovne in medicinske dokumentacije ter osebnega zdravniškega pregleda zavarovanca.

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine je poleg izvedenskega mnenja senata trebaizpolnjevati še pogoj potrebne pokojninske dobe. Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zavarovanec v primeru nastanka invalidnosti zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. Čas od dopolnjene predpisane starosti do dneva nastanka invalidnosti se strokovno imenuje delovna leta.

Zavarovancu, ki je pridobil višjo strokovno izobrazbo, se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovancu, ki je pridobil visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, se delovna leta štejejo od dopolnjenega 29. leta starosti. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi zavarovanec pravico do invalidske pokojnine ne glede na delovna leta.

Senat invalidske komisije ugotovi, da je zavarovanec še delovno zmožen, če:

• lahko na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi izobrazbi oziroma usposobljenosti, dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti, ali
• lahko s poklicno rehabilitacijo usposobi za delo s polnim delovnim časom na drugem delovnem mestu ali
• lahko opravlja delo s skrajšanim delovnim časom za najmanj štiri ure dnevno

V takih primerih se v postopku uveljavljanja pravic odloči o pravicah na podlagi preostale delovne zmožnosti.

Predlagamo, da se glede uvedbe postopka posvetujete z osebnim zdravnikom.
POVRATNE INFORMACIJE