Aktivnost Delna upokojitev

Delna pokojnina je del pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju.

Delna pokojnina je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela.

Zahtevo za priznanje pravice do delne pokojnine lahko vložite, če ste v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni:


  • na podlagi delovnega razmerja,
  • samostojne dejavnosti,
  • kot družbenik ali kmet,

in ste izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine.

Ob tem morate ostati v zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega časa oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko.

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se ob dopolnitvi 65 let poveča za 5%.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (18):

Da

Ne

Delno