Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali lahko ob uveljavitvi delne pokojnine (oziroma prav zato) ohrani svojo dejavnost za 20 ur na teden oziroma kaj se v tem primeru zgodi z njegovo dejavnostjo? Kako naj samostojni podjetnik ukrepa za pridobitev delne pokojnine?
Veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1. 1. 2013, daje podlago za priznanje pravice do delne pokojnine tudi samostojnim podjetnikom. Zavarovanec iz 14., 15., 16. oziroma 17. člena tega zakona, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko.
Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve, in sicer v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa. Od 1. 1. 2020 dalje se delna pokojnina, odmerjena od starostne ali predčasne pokojnine, do dopolnitve 65 let ne poveča več za 5 %.
Uživalci delne pokojnine, povečane za 5 %, obdržijo pravico do takšnega izplačila tudi po 1. 1. 2020 do dopolnitve starosti 65 let.

1. V primeru, da se ste uživalec delne pokojnine, odmerjene od starostne pokojnine, in se po 1. 1. 2020 obvezno vključite v obvezno zavarovanje vsaj za 4 ure ali 20 ur tedensko, lahko vložite zahtevo za delno pokojnino, povečano za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine.

2. V primeru, da se ste uživalec delne pokojnine, odmerjene od predčasne pokojnine, in po 1. 1. 2020 izpolnite pogoje za starostno pokojnino, in ste že ali se boste obvezno vključili v obvezno zavarovanje vsaj za 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko, lahko vložite zahtevo za delno pokojnino, povečano za sorazmerni del od 40 % starostne pokojnine.


Če želi zavarovanec uveljaviti pravico do delne starostne pokojnine, pri območni enoti Zavoda na območju katere je zavarovan ali pri katerikoli območni enoti Zavoda, vloži zahtevo za priznanje pravice do delne starostne pokojnine. V ta namen je Zavod pripravil obrazec – zahteva za priznanje pravice do delne starostne pokojnine/delne predčasne pokojnine. Obrazec se dobi na vsaki območni enoti ali na spletni strani Zavoda, iz obrazca pa tudi izhaja, katera dokazila so potrebna za uveljavljanje te pravice.

Če pa imate v zvezi s tem še kakšno vprašanje, se lahko obrnete na katerokoli območno enoto Zavoda ali pokličete na tel. št. 01 4745 100.

POVRATNE INFORMACIJE