Pogosto vprašanje

V:
Zakaj sem za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in študentov prejel nižje plačilo od dogovorjenega zneska na napotnici?
O:
Urna postavka in skupna višina plačila za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in študentov na napotnici predstavljata bruto znesek, ki vključuje tudi prispevke dijaka ali študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 %), na podlagi česar se dijaku in študentu prizna tudi ustrezna pokojninska doba. Ob dogovorjenem znesku 100 evrov na napotnici, dijak ali študent tako prejme 84,5 evrov, nadaljnjih 15,5 evrov pa znašajo prispevki dijaka ali študenta, ki jih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno