Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaZakon o urejanju prostora

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0074

Predlog

povzetek

18 kB

ZUREP3_čistopis

406.7 kB

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  (31992L0043)
  • Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje  (32001L0042)
  • Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje  (32011L0092)
  • Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje  (32014L0089)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2020-IV
Skrajni datum na vladi2020-IV
Skrajni datum sprejema2021-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE