Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2019-3130-0040

Predlog

Predlog Uredbe EDP

89,8 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2017-3130-0011)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1673 z dne 23. julija 2019 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi  (32019R1673)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno