Predlog predpisaZakon o elektronskih komunikacijah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2019-3130-0004

Predlog

Odziv MJU

150,8 kB

c
Odziv MJU

49,9 kB

Korelacijska t.

117,6 kB

c
Korelacijska t.

62,2 kB

Obrazlozitve

674,2 kB

c
Obrazlozitve

165,9 kB

Besedilo clenov

910,3 kB

c
Besedilo clenov

299,6 kB

Dopis-j.o.

74,4 kB

c
Dopis-j.o.

41,6 kB

Dopis-j_o__P

90 kB

c
Komentar lahko oddate do 15. 10. 2020.

Arhiv predlogov predpisa

Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev stališč in predlogov za pripravo novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)  (32002L0058)
  • Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve  (32002L0077)
  • Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov  (32009L0136)
  • Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti  (32014L0061)
  • Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev)  (32018L1972)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno