Predlog predpisaZakon o elektronskih komunikacijah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2019-3130-0004

Predlog

JO-pod.

64,5 kB

c
JO-pod.

38,5 kB

JO-pod__P

80 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah
Odziv MJU

150,8 kB

Odziv MJU

49,9 kB

Korelacijska t.

117,6 kB

Korelacijska t.

62,2 kB

Obrazlozitve

674,2 kB

Obrazlozitve

165,9 kB

Besedilo clenov

910,3 kB

Besedilo clenov

299,6 kB

Dopis-j.o.

74,4 kB

Dopis-j.o.

41,6 kB

Dopis-j_o__P

90 kB

Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev stališč in predlogov za pripravo novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)  (32002L0058)
  • Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve  (32002L0077)
  • Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov  (32009L0136)
  • Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti  (32014L0061)
  • Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev)  (32018L1972)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno