Podpodročje Državna ureditev

Več o Državnem zboru Republike Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, Predsedniku Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije ...

Državni zbor - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Državni zbor sestavlja 90 poslancev državljanov Republike Slovenije.

Državni svet - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Državni svet Republike Slovenije je drugi dom slovenskega parlamenta in je zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.

Predsednik republike - področje delovanja in pristojnosti

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

Vlada - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.

Uprava - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge.

Sodstvo - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Sodno oblast izvajajo sodniki na sodiščih s splošno pristojnostjo in na specializiranih sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih pravnih področij.

Lokalna samouprava - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Ustava Republike Slovenije določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (51):

Da

Ne

Delno