Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vojni veterani in vojni invalidi: Pravice vojnih invalidov in družinskih članov

Zaradi okvare zdravja, ki je nastala v zvezi z dogodki, povezanimi z vojno, lahko uveljavite status vojnega invalida.

Status vojnega invalida lahko pridobite, če ste pri opravljanju vojaške dolžnosti ali nadomestne civilne službe ali zaradi vojnih dogodkov, brez svoje krivde pridobili najmanj 20 % okvaro zdravja.

Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida

S to vlogo uveljavljate pravico do priznanja statusa vojnega invalida po Zakonu o vojnih invalidih.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva

Če imate priznan status žrtve vojnega nasilja, lahko s to vlogo uveljavljate pravico do zdravstvenega varstva.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za priznanje invalidnine

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo na upravni enoti uveljavljate pravico do invalidnine.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do dodatka za posebno invalidnost

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo na upravni enoti uveljavljate pravico do dodatka za posebno invalidnost na podlagi priznanega statusa vojnega invalida.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do invalidskega dodatka

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do invalidskega dodatka, če delež prejemkov na družinskega člana ne presega osnove za odmero.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo

Če ste vojni invalidi, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do dodatka za pomoč in postrežbo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za izdajo izkaznice za priznanje pravice do popusta pri vožnji

Vojni invalidi lahko pri upravni enoti s to vlogo uveljavljate pravico do popusta pri vožnji za pet potovanj letno na ozemlju RS z vlakom ali avtobusom.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do povračila potnih stroškov, kadar vas upravna enota ali ministrstvo pošlje v drugi kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo, za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kot tudi stroškov spremljevalca, če imate pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ali vam je spremljevalec določen.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije in oskrbnine

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do poklicne rehabilitacije in oskrbnine.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do funkcionalne oblike pomoči

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do tehničnih pripomočkov, ki omogočajo mobilnost in samostojno življenje.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do družinske invalidnine

Če ste družinski član vojnega invalida, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do družinske invalidnine.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva uživalca družinske invalidnine za priznanje pravice do družinskega dodatka

Če ste uživalec družinske invalidnine, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate priznanje pravice do družinskega dodatka.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo potnih stroškov

Če ste uživalec družinske invalidnine, lahko s to vlogo uveljavljate potne stroške, če ste s strani ministrstva ali upravne enote poslani v drug kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do posmrtnine in povračila stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida

S to vlogo ob smrti vojnega invalida družinski člani uveljavljajo pravico do enkratne pomoči. Pravico do povračila stroškov lahko uveljavljajo družinski člani ali druga oseba, ki zagotovi prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Status vojnega invalida, vojaškega vojnega invalida, vojaškega mirnodobnega invalida ali civilnega invalida vojne lahko pridobite, če ste okvaro zdravja dobili:

 • pri opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo,
 • v miru pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem vojaške dolžnosti,pri opravljanju dolžnosti v vojaški šoli,pri opravljanju nadomestne civilne službe, kot vojaška oseba pri opravljanju vojaške dolžnosti zunaj Republike Slovenije v okviru mednarodnih obveznost, ali pri opravljanju določenih nalog pripadnika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano nevarnost za nastanek okvare zdravja,
 • kot nevojaška oseba zaradi vojnih dogodkov, zaradi poškodbe z zapuščenim vojaškim materialom, v terorističnem napadu, zaradi vojnih dogodkov v zaporu, internaciji, konfinaciji, deportaciji, prisilni izselitvi, na prisilnem delu ali na begu.


Vojni invalidi lahko uveljavljate pravice, kot so:

 • invalidnina,
 • dodatek za posebno invalidnost,
 • dodatek za pomoč in postrežbo,
 • povračilo prispevkov za socialno zavarovanje,
 • zdravstveno varstvo,
 • rehabilitacija,
 • invalidski dodatek,
 • popust pri vožnji,
 • povračilo potnih stroškov.


Družinski člani po vaši smrti lahko uveljavljajo pravice kot so:

 • družinska invalidnina,
 • zdravstveno varstvo,
 • družinski dodatek,
 • povračilo potnih stroškov,
 • posmrtnina in
 • povračilo stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida.
POVRATNE INFORMACIJE