Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali mi kot vojnemu veteranu pripada oprostitev plačevanja cestne takse in ali lahko uveljavljam popust pri plačevanju cestnine?
Po zakonu o vojnih veteranih so pravice vojnih veteranov: veteranski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje, brezplačna vožnja, pogrebnina in priznanje pokojninske dobe. Pravice so priznane le ob zakonskem izpolnjevanju pogojev. Omenjene oprostitve pri plačevanju cestne takse, ki jo omenjate, zakon ne določa. Je pa v 17. členu Zakona o vojnih veteranih priznana pravica do brezplačne vožnje in sicer, vojnemu veteranu s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.5.1945, borcu za severno mejo in vojnemu dobrovoljcu, organizatorju narodne zaščite ter odlikovancu z najvišjim državnim odlikovanjem. Omenjeni veterani imajo pravico do brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom in sicer za skupaj štiri potovanja na leto.

Po Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, vojnemu veteranu ne pripada pravica do oprostitev letnega plačevanja cest.
POVRATNE INFORMACIJE