Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kaj lahko pričakujem od diplomatskega predstavništva, konzulata ali častnega konzula?
Predstavništva Republike Slovenije v tujini so diplomatska predstavništva in konzulati.

Diplomatska predstavništva so veleposlaništva in stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah.

Konzulati so generalni konzulati, konzulati in konzularni uradi. Konzulate vodijo karierni ali častni konzularni funkcionarji.

Veleposlaništva Republike Slovenije imajo ključno vlogo na vseh področjih zunanjih zadev. Republiko Slovenijo zastopajo v tujini in zagotavljajo pomoč in podporo slovenskim državljanom v državi gostiteljici. Naloge veleposlaništva so v skladu s 3. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih med drugim tudi:
- predstavljanje države pošiljateljice v državi sprejemnici,
- varovanje interesov države pošiljateljice in njenih državljanov v državi sprejemnici v mejah, ki jih dovoljuje mednarodno pravo,
- pogajanja z vlado države sprejemnice,
- seznanjanje z razmerami in razvojem dogodkov v državi sprejemnici z vsemi dovoljenimi sredstvi ter poročanje o tem vladi države pošiljateljice,
- spodbujanje prijateljskih odnosov med državo pošiljateljico in državo sprejemnico
- ter razvijanje medsebojnega gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja in konzularne storitve.

Stalna predstavništva zastopajo Republiko Slovenijo v različnih mednarodnih organizacijah. Sodelujejo pri vsakdanjem delu organizacij in na ta način predstavljajo slovenske interese v mednarodnih organizacijah in pred ostalimi državama članicami.

Posamezni konzulati, v kolikor niso del veleposlaništva, v nasprotju z veleposlaništvi, ki delujejo v eni državi ali celo v več državah, pokrivajo samo določeno regijo znotraj države gostiteljice. Osnovna naloga konzulatov je pomagati Slovencem v tujini. Konzulati svetujejo in podpirajo slovenske državljane tako v nujnih primerih kot tudi pri ostalih konzularnih storitvah.

Poleg svetovanja v pravnih in konzularnih zadevah konzulati spodbujajo tudi poslovne vezi in kulturno sodelovanje ter utrjujejo sloves Republike Slovenije v tujini, razvijajo sodelovanje s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci, vzdržujejo stike z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju ter skrbijo za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu v sprejemni državi.

Konzulati lahko, ob upoštevanju mednarodnega prava, opravljajo še druge naloge, ki so določene s predpisi in navodili ministra za zunanje zadeve.

Častni konzulati Republike Slovenije so konzulati, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji. To so državljani države sprejemnice, ki delujejo prostovoljno v korist Republike Slovenije. Svojo funkcijo opravljajo častno, v državi sprejemnici pa uživajo določen ugled. Častni konzulati niso pristojni za opravljanje konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih in izjemnih primerih.
POVRATNE INFORMACIJE