Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Potrdila iz uradnih evidenc

Izdajo potrdila zahteva oseba, na katero se nanašajo podatki iz uradne evidence. Zahtevo lahko vloži tudi druga oseba, ki izkaže pravni interes za pridobitev podatkov, na katere se zahteva nanaša.

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco.

Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc upravnih enot

Z vlogo državljan zaprosi za potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi upravna enota (npr. potrdilo o registraciji društva, potrdilo o zaščiteni kmetiji, potrdilo o opisnih podatkih o stavbi ali drugo).
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Če zaprosite za potrdilo za drugo osebo, potrebujete njeno pisno pooblastilo. Pooblastilo mora vsebovati podatke pooblastitelja kot tudi podatke pooblaščenca ter pooblastiteljev podpis.

Za potrdila za mladoletne otroke lahko zaprosijo njihovi zakoniti zastopniki.

POVRATNE INFORMACIJE