Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc upravnih enot

Z vlogo državljan zaprosi za potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi upravna enota (npr. izpisek iz matičnega registra, potrdilo iz arhivirane evidence o skupnem gospodinjstvu).

Navodila
  • Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
  • Potrdilo prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je evidentiran kot vaš naslov za vročanje.
  • Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.
Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
Brezplačno
Brezplačno
Navodila
  • Vlogo oddate ustno na upravni enoti.
  • Potrdilo prejmete praviloma istega dne, ko ste potrdilo oziroma drugo listino zahtevali, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.
  • Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE