Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Overitve javnih listin za uporabo v tujini

Javno listino, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, overite, če to zahteva pravo države, kjer jo boste uporabljali.

Postopke potrditve verodostojnosti podpisov sodnikov, notarjev in sodnih tolmačev za uporabo javnih listin v tujini izvajamo na Ministrstvu za pravosodje. Z overitvijo ne potrjujemo resničnosti vsebine listine.

Vloga za overitev listin za uporabo v tujini

Možni načini oddaje:
  • po pošti

Overitev listine pomeni potrditev verodostojnosti podpisov uradnih oseb, ki so listino podpisale, in verodostojnosti odtisov pečatov državnih organov na njej.

POMEMBNO

Ministrstvo za pravosodje je pristojno le za overitev tistih listih, ki vsebujejo žige in podpise notarjev, notarskih pomočnikov, zapriseženih sodnih tolmačev ter okrožnih sodnikov (vendar slednje le za listine, ki se bodo uporabile v tistih, državah, ki niso podpisnice haaške Konvencije (t.k. overitev z žigom "apostille")).

Za overitev vseh ostalih žigov in podpisov na vaših listinah se obrnite na katero od okrožnih sodišč.

Overjamo le listine in njihove kopije z lastnoročnimi žigi in podpisi, zato pošiljanje skeniranih listin v overitev po elektronski pošti ne pride v poštev.

Ministrstvo za pravosodje opravlja overitve v času uradnih ur, ki so:

  • v ponedeljek med 9:00 in 12:00;
  • v sredo med 9:00 in 12:00 ter med 14:00 in 16:00;
  • v petek med 9:00 in 12:00.

POVRATNE INFORMACIJE