Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebno ime: Sprememba osebnega imena

Osebno ime je osebna pravica. Sestavljeno je iz imena in priimka. V pravnem prometu ste dolžni uporabljati svoje osebno ime.

Polnoletni državljani oziroma zakoniti zastopniki ali skrbniki mladoletne osebe lahko pri pristojnem organu zaprosite za spremembo osebnega imena.

Vloga za spremembo osebnega imena polnoletne osebe

Z vlogo lahko državljan Slovenije zaprosi za spremembo imena polnoletne osebe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za spremembo osebnega imena otroku - oba starša

Z vlogo lahko oba starša zaprosita za spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Vloga za spremembo osebnega imena otroku - eden od staršev

Z vlogo lahko eden od staršev zaprosi za spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Sprememba osebnega imena

S prošnjo lahko zaprosite za spremembo:

  • imena,
  • priimka ali
  • celotnega osebnega imena oziroma imena in priimka hkrati.


Sprememba osebnega imena ni dovoljena osebam, obsojenim za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.


Sprememba osebnega imena velja za:

  • polnoletno osebo od dneva vročitve odločbe,
  • za mladoletno osebo pa od dneva dokončnosti odločbe.


Ob vsaki spremembi osebnega imena ste dolžni zamenjati identifikacijske dokumente.

Soglasja ob spremembi

Če starša ne živita skupaj, lahko prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletni osebi poda tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma mu je zaupan v varstvo in vzgojo. Priložiti mora soglasje drugega od staršev oziroma sklep sodišča o utemeljenosti zahtevka, če drugi od staršev s spremembo imena ne soglaša in starša ne dosežeta sporazuma pri pristojnem centru za socialno delo. Soglasje drugega od staršev ni potrebno, če njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ali če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica.


Če za spremembo osebnega imena zaprosi otrokov skrbnik, mora predložiti soglasje pristojnega centra za socialno delo.


Če je otrok že dopolnil 9 let, mora s spremembo osebnega imena soglašati.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE