Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe

Če dve ali več stavb združite v eno stavbo, dva ali več delov stavb združite v enega, ali stavbo delite v več stavb oziroma del stavbe v več delov stavbe, morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Združevanje stavb ali delov stavb je dovoljeno, če so združljivi v Zemljiški knjigi. Delitev dela stavbe je pogojena s tehničnimi pogoji.

Dve ali več stavb lahko združite v eno, kadar stavbe stojijo skupaj in lahko predstavljajo eno samo stavbo. Poleg tega morajo stati na isti parceli ali pa morajo biti parcele, na katerih stojijo, združljive v Zemljiški knjigi.


Stavbo lahko delite v več stavb, kadar z delitvijo soglašajo vsi lastniki delov stavb.


Tehnični pogoj za delitev dela stavbe je, da so novi deli funkcionalne celote, primerne za samostojno uporabo.


Za vpis združitve ali delitve stavbe oziroma dela stavbe se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta, ki bo izdelal elaborat in ga z vašim soglasjem oddal kot prilogo vlogi za vpis v informacijski sistem Geodetske uprave.


Zahtevo za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe lahko vloži:

  • lastnik,
  • upravljavec,
  • imetnik stavbne pravice ter
  • upravnik stavbe za spremembo podatkov o stavbi in skupnih delih stavbe.


O združitvi ali delitvi stavbe oziroma dela stavbe na Geodetski upravi odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku. Odločbo za spremembo o stavbi, ki ima upravnika, in skupnih delih stavbe, vročimo upravniku stavbe.

POVRATNE INFORMACIJE