Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Investitor lahko pridobi projektne in druge pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo objekta, ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi.

Če tako določa posebni predpis je pridobitev projektnih pogojev obvezna (npr. Zakon o varstvu kulturne dediščine).

Projektni in drugi pogoji niso upravni akti.

Stroški postopka

Stroškov postopka ni. Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

POVRATNE INFORMACIJE