Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Prizidava prostora

Če stavbi prizidate ali odstranite prostor, morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in dela stavbe v kataster nepremičnin.

Ob prizidavi ali odstranitvi prostora spremembe podatkov stavbe ali dela stavbe v kataster nepremičnin na Geodetski upravi vpišemo na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Velikokrat se zgodi, da se stavbi prizida dodaten prostor, ali pa se prej obstoječ prostor odstrani. V takšnem primeru se neizogibno spremenijo podatki o stavbi ali tudi o delu stavbe. Za vpis sprememb v kataster nepremičnin se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta, ki bo o spremembi izdelal elaborat.


Zahtevo za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe lahko vloži:

  • lastnik,
  • upravljavec,
  • imetnik stavbne pravice ter
  • upravnik stavbe za spremembo podatkov o stavbi in skupnih delih stavbe.


Vlogo in elaborat za vpis prizidanega prostora s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje ali projektant, ki je izdelal elaborat.


Praviloma se prizidan prostor vpiše kot samostojen del stavbe, če izpolnjuje pogoje zanj. Sicer se ga vpiše kot spremembo dela stavbe, ki mu pripada.


Prizidava prostora vpliva na podatke o stavbi, zato se v postopku za izdelavo elaborata izvede obravnava z lastnikom parcele, na kateri stoji stavbam oz., če je stavba v etažni lastnini, z upravnikom stavbe.


O prizidavi prostora na Geodetski upravi odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku.


Če na Geodetski upravi ugotovimo, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in upravičeni vlagatelj v roku treh mesecev ni vložil zahteve za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ga pozovemo, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe. Če tega v predpisanem roku ne stori, na Geodetski upravi sami izdelamo elaborat za vpis spremembe podatkov o stavbi ali delih stavbe ter spremembe podatkov o stavbi ali delu stavbe po uradni dolžnosti vpišemo v kataster nepremičnin.

POVRATNE INFORMACIJE