Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Prijava začetka gradnje

Poleg pravnomočnega gradbenega dovoljenja je pogoj za začetek izvajanja gradnje prijava začetka gradnje.

Prijaviti je treba začetek vsake gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, razen spremembe namembnosti. Prijaviti je treba tudi začetek gradnje, ki predstavlja odstranitev objekta.

Začetek gradnje je treba prijaviti osem dni pred dejanskim začetkom izvajanja gradnje.

Prijava začetka gradnje

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela.

Po prijavi začetka gradnje je treba obvezno prijaviti vsako spremembo v zvezi z nadzornikom.

S prijavo začetka gradnje se seznanijo mnenjedajalci, gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE