Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Objekt, ki ga nameravam graditi, izpolnjuje pogoje za enostavni objekt določene v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (vrsta objekta, velikost, ni namenjen prebivanju in ni objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja). Ali je treba poleg teh pogojev pri gradnji enostavnega objekta upoštevati še katere druge pogoje?
Da.

Ne glede na to, da gradnjo enostavnega objekta lahko začnete brez gradbenega dovoljenja, mora biti investitor pozoren na naslednje:

  • da ima na zemljišču nameravane gradnje pravico za gradnjo,
  • da nameravana gradnja ne bo postavljena v nasprotju s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče predvidene gradnje,
  • da pred začetkom gradnje pridobi vsa potrebna soglasja, če se zemljišče, na katerem namerava postaviti enostavni objekt, nahaja v varovanem območju ali v varovalnem pasu, oziroma je s posebnimi predpisi določena obvezna pridobitev soglasja pristojnega soglasodajalca,
  • da pred začetkom gradnje in med gradnjo niso kršeni gradbeni predpisi.
POVRATNE INFORMACIJE