Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI PORTALA eUPRAVA

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na portal eUprava, ki je državni portal Republike Slovenije za državljane in digitalna vstopna točka za različne storitve, ki jih uporabniki opravljajo pri državnih organih ali organih javne uprave. Skrbnik portala je Ministrstvo za digitalno preobrazbo.


Uporabo portala želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti: uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim), uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.


Stopnja skladnosti

Portal eUprava je usklajen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1. Skladnost dostopnosti portala eUprava s smernicami WCAG ustreza stopnji AA.

Portal vsebuje tudi namenski vtičnik "Dostopnost".

Slabovidnim je na voljo možnost izbiranja:

1. barvnih shem:

-bel tekst na črni podlagi

  • rumen tekst na modri podlagi
  • črn tekst na bež podlagi
  • zelen tekst na črni podlagi

2. izpis vsega besedila v krepki pisavi (Bold)

3. povečanja pisave za več stopenj

Uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa pisave med serifno in ne-serifno pisavo.

Kjer je mogoče, so obrazci (vloge) izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe pdf za izpolnjevanje in formatu Word.

Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).

Opisi postopkov so v pretežni meri opremljeni s kratkimi video posnetki, kjer tolmač slovenskega znakovnega jezika tolmači besedilo v slovenskem znakovnem jeziku.

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov (npr. predlogi zakonov na pod-portalu eDemokracija), ki jih črpamo iz drugih virov.

Manj dostopne vsebine (splošno):

Na nekaterih mestih portala je barvni kontrast neustrezen (premajhen). Razlog za to je CGP celostne podobe digitanih vsebin državne uprave. Ob prvi večji prenovi tega CGP-ja bo poskrbljeno tudi za omogočanje ustreznih barvnih kontrastov na portalu eUprava.

Trenutno je omogočena možnost izbire kontrasta preko namenskega vtičnika Dostopnost.

2. Pri večini grafičnih elementov je omogočena ustrezna besedilna alternativa, kljub temu pa se lahko zgodi, da kakšen grafični element (ikone ipd.) še ni opremljen z ustrezno alternativo. Tudi ti bodo v bližnji prihodnosti opremljeni z ustreznimi alternativami.

3. Nekateri dokumenti so kot priponke objavljeni v PDF in Word formatih, ki za uporabnike bralnika zaslona niso v celoti dostopni. Vir tovrstnih dokumentov so drugi državni organi, zato bo dostopnost tovrstnih objav omogočena takoj, ko bo to rešeno pri organih državne uprave.

4. Portal še nima objavljenega zemljevida celotnega spletnega mesta.

5. Nekatere podstrani portala nimajo določenih unikatnih imen, ki se prikažejo na zavihkih brskalnika.

6. Meni Vsebine je v veliki meri ustrezno dostopen za uporabo, kljub temu pa se lahko v nekaterih primerih na bralnikih zaslona pojavijo težave z osvežitvijo menija.

7. Iskalnik po portalu eUprava ne izvaja iskanja po modulu Moja eUprava.

8. Nepoimenovane tabele na postraneh:

- pri podrobnostih institucij (npr. https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=3102 )

- https://e-uprava.gov.si/pomoc-kontakt/pomoc-pri-uporabi/priporocena-oprema.html

- na staneh, ki vsebujejo informacije o stroških postopka (npr. https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=870)


Manj dostopne vsebine – NASLOVI:


9. Gnezdenje naslovnih oznak poglavij (Naslovi ali Headings) na nekaterih mestih portala ne sledi priporočenemu zaporedju.

10. Nekateri naslovi na portalu so sestavljeni iz dveh vrstic, ki jih bralnik zaslona uporabniku prebere skupaj brez upoštevanja ločil.

Manj dostopne vsebine – VLOGE in OBRAZCI:

11. Pri oddajanju vlog nekatera polja niso opremljena z ustreznimi oznakami za bralnik zaslona.

12. Postopek za oddajanje vlog je v nekaterih primerih s portal preusmerjen na zunanje strani kot sta SI-CeS (Centralni sistem za strežniško e-podpisovanje) ali UJP plačila, ki nista ustrezno dostopna:

  • ne deluje navigacija s tipkovnico,
  • manjkajo besedilne alternative in oznake vnosnih polj,
  • kontrast je slabši,
  • jezik strani ni pravilno nastavljen itd.

Čeprav tovrstne težave ne spadajo pod odgovornost portala eUprava, so bili tudi upravitelji teh spletnih mest pozvani, da uredijo njihovo dostopnost.

13. Na podstrani portala https://e-uprava.gov.si/moja-euprava/vloge-dokumenti/oddane-vloge/oddana-vloga.html se ista legenda Vloga in pripadajoči dokumenti pojavi v dveh razdelkih: v razdelku Vloga in pripadajoči dokumenti ter v razdelku Prejeto.

14. V nekaterih obrazcih izbira datuma ni omogočena za uporabnike bralnika zaslona.

15. V nekaterih digitalnih obrazcih je pri določeni postopkih otežena navigacija s tipkovnico (na primer: ocena spletne strani, izbira datuma in prekinitev postopka).

16. V nekaterih obrazcih se pred oznako polja občasno pojavijo neuporabni znaki, ki so lahko moteči za uporabnike bralnika zaslona.

17. V obrazcu za vpis vprašanja oz. mnenja se na nekaterih podstraneh lahko pojavi napaka (Broken ARIA).

Povratne in kontaktne informacije


Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti portala eUprava za uporabnike z različnimi invalidnostmi ain oviranostmi, nas lahko o tem obvestite po elektronskem naslov Enotnega kontaktnega centra (EKC) is.vog@cke ali po telefonu 080 2002. Delovni čas kontaktnega centra je vsak delovnik od 8. do 22. ure.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)


Inšpektorat za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov:gp.irsid@gov.si

Datum objave spletnega mesta portala eUprava:


Portal eUprava je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 22. novembra 2015.

Priprava Izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 30. 9. 2021 na podlagi analize dostopnosti, ki je bila izvedena v okviru pridobitve NSIOS certifikata spletne dostopnosti.

POVRATNE INFORMACIJE